CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Cảm ơn bạn đã truy cập vào GPNE VIỆT NAM. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn. Bảo vệ dữ liệu cá nhân và gây dựng được niềm tin cho bạn là vấn đề rất quan trọng với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi sẽ dùng tên và các thông tin khác liên quan đến bạn tuân thủ theo nội dung của chính sách bảo mật dưới đây.

1. THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

2. ĐỐI TÁC THỨ BA VÀ LIÊN KẾT

3. SỬ DỤNG COOKIE

4. BẢO MẬT

5. QUYỀN LỢI CỦA KHÁCH HÀNG

DMCA.com Protection Status